Enschede – Getfertsingel 51 – Plattegrond 2

Referenties